Striden om helgtillägget visade vilken kamp som behövs

I höstas stred äldreomsorgspersonal i Luleå mot kommunledningens plan på att ta bort helgtillägget och därmed sänka lönerna med mellan 500 och 1 200 kronor.
Offensiv har pratat med Carolina Löf, en av de aktiva i nätverket Försvara Helgtillägget.

Vilka lärdomar tycker du att striden om helgtillägget gav?
– Återigen visade Socialdemokraterna vilken politik de driver och att de inte längre är något arbetarparti, när de sänker lönen för dem som har minst. Dessutom såg vi deras fega spel och att man inte kan lita på dem: Kommunalrådet Karl Petersen (S)  sa att de inte hade med saken att göra fast det var deras beslut.

– Striden visade också vilken sorts kamp som behövs. De aktiva måste åka runt på alla arbetsplatser, ordna protester, demonstrationer o s v i ett högt tempo. För oss räckte det inte till, när den lokala fackledningen val­de att inte delta i kampen. Då blir det svårare att mobilisera folk.
– Med ett kämpande fack hade vi kunna vara fler som var ute och pratade på arbetsplatserna och mobilise­ra på ett ännu starkare sätt.

Jonas Brännberg

Annonser