Nej till universitetsavgifter – demonstration i Uleåborg, Finland

Torsdagen den 18 mars demonstrerade studenter i Uleåborg. Anledningen var att protestera mot ett förslag som vill införa avgifter för utländska studenter på universiteten.
Offensiv pratade med Ville Rantanen, en av talarna på demonstrationen.

– Det är ett första steg för att låta alla betala för utbildningen. Regeringen sa igår att man vill ta beslut i frågan redan i år. Förra året kom högerregeringen med ”universitetslagen” och förslaget om avgifter är en konsekvens av denna lag.
– Universitetslagen är i linje med det som sker i hela Europa. Det är en följd inte bara av Bolognaprocessen utan också av Lissabonfördraget som säger att all offentlig service ska vara en privat marknad.
– Det fanns en mindre rörelse i Uleåborg mot universitetslagen men det har varit svårt att organisera kamp. Mot universitetslagen förra året så tog alla studentfack i Finland ett gemensamt uttalande att man var emot lagen. Men studentfacket i Uleåborg gick emot – och sa att man var för lagen!

– Nu har man också slutat undervisa språk gratis på universitetet i Uleåborg. ”Vi ska inte betala för studenternas hobby” säger universitetet, trots att språk är nödvändigt för att ta examen i många utbildningar.
Ville berättar att det har varit vissa svårigheter att organisera kamp underifrån, men att man på senaste ändå har kunnat se en viss ökning av medlemmar i radikala grupper i Uleåborg.
Han avslutar också med att berätta om det ”Nya miljöpartiet” som bildats i Finland, som har en tydlig antikapitalistisk plattform.

Johanna Evans

Annonser