Luleå: ”Strejker gör skillnad”

Inför strejken den 8 april är Luleå en ort som inte är var-slad till strejk, men de Handelsmedlemmar som Offensiv har talat med utrycker sitt stöd till de orter som är varslade om strejk.

Anders Rankvist, timanställd på ICA supermarket i Luleå, säger att strejker är viktiga för att sätta press på arbets­givaren, vilket i sin tur är viktigt för att få bättre arbetsvillkor i avtalsrörel­sen.
– Strejker gör skillnad, menar ock­så Jennie Dahlberg, som är timanställd på Konsum i Luleå och fortsätter:
–Folk som inte själva berörs av strejken blir solidariska med de strejkande arbetarna.
Hon är kritisk mot bemanningsfö­retagen.
– Bemanningsföretag är inte vetti­ga. En arbetare som under flera år har haft en tjänst och sedan hyrs in ge­nom bemanningsföretag för samma tjänst förlorar sina rättigheter.
Anders och Jennie tycker båda att avtalsrörelsens viktigaste frågor är lönen och schemat.

Anna Löfgren
Carolina Löf

Annonser