Kvinno- och HBT-kamp för rättvisa

RS har en lång tradition av att bekämpa kvinnoförtrycket. Till exempel ordnade vi demonstrationer och möten på en rad orter den 8 mars, för att uppmärksamma att den internationella kvinnodagen firade 100 år.

RS ställde som enda parti upp i kampen för helgtillägget. ”Jobba varannan helg med sänkt lön – är det på grund av vårat kön” var en av talkörerna som ropades på demonstrationerna. Att socialdemokraterna tog bort helgtillägget var ett slag mot jämställdheten, då lönen sänktes i ett redan lågavlönat kvinnoyrke. RS kräver nu full ersättning för helgtillägget. Att kämpa för höjda löner, rätt till heltidsarbeten och höjda försäkringsnivåer är viktiga kvinnofrågor.

Siffror från Brottsförebyggande Rådet visar att antalet anmälda fall om mäns våld mot kvinnor och våldtäkter ökar. Delvis kan det förklaras med ny lagstiftning, men även att den faktiska brottsligheten ökar. För att stoppa våldtäkter och våld mot kvinnor behövs akuta lösningar men också kamp mot kvinnoförtrycket som finns i hela samhället. RS har lagt en motion om att Luleå kommun borde upprätta ett kvinnohus, men förslaget röstades ned av de andra partierna. Ett kvinnohus skulle kombinera mottagningsverksamhet, mötesplats för kvinnor, sociala aktiviteter och upplysningsarbete mot mäns våld mot kvinnor. På ett kvinnohus skulle all specialkompetens vara samlad med representation från kvinnojourer, sociala myndigheter, vården, polis osv, för att kunna hjälpa utsatta kvinnor.

Kvinnokamp och arbetarkamp går hand i hand; kamp mot våldet är kopplade till krav på lika löner, sex timmar arbetsdag, upprustning av den offentliga sektorn och höjda försäkringsnivåer. RS deltar i den kampen idag – målet är i slutänden en socialistisk värld, grundad på verklig jämställdhet mellan könen.

Även om hbt (homo-, bi-, trans-) -personers rättigheter har gått framåt de senaste åren, så finns diskriminering och fördomar fortfarande kvar. Ungdomsstyrelsens utredning ”HON HEN HAN” visar att majoriteten mår bra, men att andelen unga hbt-personer som utsatts för kränkande behandling, våld eller hot om våld är betydligt större än bland heterosexuella unga.
Hbt-kompetens behövs i skola, vård och omsorg. Alla ska ha rätt till lika stor respekt och integritet, oavsett sexuell läggning. Många upplever idag kränkningar och diskriminering och homofobisk mobbing förekommer i skolan. Rättvisepartiet Socialisterna deltar i kampen för hbt-personers rättigheter. Bland annat har aktivister i RS varit med och startat ”Hbt-socialisterna”. I Luleå kommun har vi lagt en motion som kräver en kampanj för sexuellt likaberättigande i hela Luleå kommun. Motionen godkändes på alla punkter som inte kostade pengar. Vi kopplar även hbt-kampen till andra frågor som rätten till asyl, mot nazism och rasism, mot nedskärningar och privatiseringar, mot sexuella trakasserier och kvinnoförtrycket.

RS står för
>> Höjd personaltäthet i skola och omsorg
>> Mer resurser till elevvårdande personal. Kamp mot sexuella trakasserier och homofobisk mobbing
>> Höjda löner i kvinnodominerade yrken. Rätt till heltid utan försämrade arbetsvillkor
>> HBT- och genuskompetens till skolpersonal/kommunanställda
>> Kvinnohus i Luleå – utökade resurser för att hjälpa och stärka kvinnor
>> Vård under strafftiden till män som dömts för kvinnomisshandel eller våldtäkt
>> För sexuellt likaberättigande. Kamp mot all form av hbt-diskriminering
>> Aktiva kampanjer på arbetsplatser, skolor och bostadsområden kopplade till krav på upprustning. För demokratiska kämpande fackföreningar med genus- och hbt–kompetens