Politiker på arbetarlön – för ett nytt arbetarparti

Många frågar sig om högerpolitiken kan stoppas. Det är en berättigad fråga då nedskärningar, privatiseringar osv fortsatt oavsett vem som sitter vid makten. RS står för att det behövs ett nytt arbetarparti, då det idag inte finns något parti som representerar arbetares, pensionärers och ungdomars intressen.

Den rödgröna alliansen accepterar det kapitalistiska systemets ramar. Därmed accepterar man att de rika hejdlöst fortsätter att roffa åt sig – oavsett hög- eller lågkonjunktur – på bekostnad av jobb, arbetsvillkor och välfärd. I och med att de inte utmanar marknadens diktatur så blir deras högerpolitik en naturlig följd med nedskärningar i vård, skola, omsorg osv. Om det ska vara möjligt att förändra samhället så behöver alla de som drabbas av kapitalismens orättvisor ett verktyg i form av ett arbetarparti. Ett nytt parti måste delta i arbetarnas kamp, vara fritt från privilegier och styras av medlemmarna.

Rättvisepartiet Socialisterna är det enda partiet som står för att företrädare för arbetare också ska leva på en arbetarlön. Det handlar i första hand inte om rättvisa, utan är en försäkran om att vi har företrädare som lever i samma verklighet som de vi vill företräda och kämpa tillsammans med. RS är följaktligen de enda som organiserar och deltar i verklig kamp i och utanför kommunfullmäktige. Varför ska de etablerade partiernas representanter kämpa? De drabbas inte av sin egen politik, och har själva gynnats av högerregeringens politik.
Rättvisepartiet Socialisternas företrädare vinner inget ekonomiskt på sina uppdrag. De som jobbar för partiet har aldrig mer än en genomsnittlig arbetarlön. Arvodena skänks istället till den kamp RS deltar i.

Behovet av ett nytt arbetarparti, ett verktyg för att bekämpa högerpolitiken, är skriande. Att högeralliansen nu leder i opinionsundersökningarna är inte ett uttryck för ”högervindar” i samhället. Den rödgröna alliansen borde ha haft öppet mål inför valet, på grund av den ilska mot högerns politik som ytterligare har ökat klassklyftorna och orättvisorna. Men svagheten hos de rödgröna är slående: man accepterar 90 procent av regeringens skattesänkningar till de allra rikaste, sjuka kommer att fortsätta prövas mot hela arbetsmarknaden etc. Oavsett regering så kommer en ny ekonomisk nedgång, som är trolig, att få betalas av dem som redan har minst.

Ett nytt arbetarparti måste växa fram ur kamprörelser för jobb, klimatet, mot nedskärningar osv, särskilt i fackföreningarna och på arbetsplatserna. I England har flera fackföreningar, till exempel det stridbara järnvägsfacket RMT, brutit med Labour (socialdemokraterna). Dagens fackliga ledningar i Sverige måste gå samma väg och bryta med arbetsgivarpartiet s och fackföreningarna blir kämpande och demokratiska.
Inom kapitalismens så är ekonomiska kriser oundvikliga. Jakten på ständigt ökad vinst och marknadens anarki skapar överproduktion och gigantiska spekulationsbubblor. De allra rikaste riskerar aldrig sina pengar. Som vi såg när krisen kom så räddades bovarna i dramat; banker och spekulanter, som redan åtnjutit flera gyllene festår. Arbetare och fattiga världen över som inte har fått ta del av de goda åren är istället de som får betala notan så fort ekonomin vänder nedåt. Det är denna logik som även de rödgröna partierna accepterar.

RS står för att ett nytt arbetarparti ska ha ett demokratiskt socialistiskt program och utgöra en del av den internationella rörelsen mot kapitalismen. Vi kämpar för ett socialistiskt samhälle med en demokratiskt planerade ekonomi, som betyder att majoriteten för första gången tar makten genom demokratisk kontroll och samhälleligt ägande av storföretagen.

Johanna Evans

Annonser