Norrbottens landshövding JO-anmäls

Norrbottens landshövding Per-Ola Eriksson JO-anmäls av Naturskyddsföreningen i Norrbottens län. De menar att han profilerat sig genom att sänka värnet för miljön till förmån för exploatörers intressen.
Enligt Naturskyddsföreningen i Norrbotten har Eriksson:

– bromsat och förhindrat det naturskydd av skog som behövs för att värna den biologiska mångfalden och uppfylla Sveriges globala åtaganden enlig FN:s Rio-konvention och överenskommelsen i Nagoya
– vägrat skriva under reservatsbeslut för det hotade fjällnära urskogsartade området vid Änokdeltat som länsstyrelsens specialister pekat ut som särskilt skyddsvärt och Skogsstyrelsen klassat som nyckelbiotop
– drivit en egen linje för att luckra upp strandskyddet tvärs emot sina lagkunniga handläggare
– sett till att dioxingifthaltig fisk även fortsättningsvis får tillstånd att säljas som livsmedel, när frågan om giftigt dioxin i strömming och lax väcktes under våren
– utnyttjat sin utslagsröst i Hushållningssällskapet för att driva igenom att Hushållningssällskapet inte ska värna ett GMO-fritt Norrbotten

Ordförande för Naturskyddsföreningen i Norrbottens län Lars Andersson gick den 30 juni till attack i ett pressmeddelande mot regeringens beslut om att förlänga Erikssons förordnande som landshövding: ”Det är eländigt att länsstyrelsens sakkunniga på miljösidan ska ha en sådan högsta chef. Norrbotten har en rik natur som behöver kvalificerat värn. Vi som är engagerade för natur och miljö har inget förtroende för Per-Ola Eriksson”.
Bakgrunden till överklagandet är flertalet ärenden där länsstyrelsen i Norrbotten beslutat om att överpröva kommunalt beviljade strandskyddsdispenser. Dispens kan beviljas om det finns särskilda skäl. I bedömningar som länsstyrelsen – och alltså då även Eriksson – gjort konstateras att ”det saknas särskilda skäl”, men trots detta körde Eriksson över resterande tjänstemän och beslutade att de kommunala dispenserna ska stå kvar. De sakkunniga tjänstemännen har därefter redovisat varför detta beslut är oförenligt med lagstiftningen och att det saknas grund för fortsatt beviljad dispens, och därmed bör alltså de kommunala besluten ha upphävts.
Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson skrev den 15 juni på Naturskyddsföreningens blogg: ”Om enskilda tjänstemän – även om de titulerar sig landshövding – tillåts blunda för lagstiftningen går botten i naturskyddet ur, särskilt eftersom lagstiftningen redan är svag ur miljösynpunkt. Visst behöver det ges strandskyddsdispenser på många håll, inte minst i glesbygd, men de måste följa det regelverk som gäller. Därför anmäler vi Eriksson till Justitieombudsmannen.”

– Rättvisepartiet Socialisterna anser att kommersiella intressen alldeles för ofta får gå före människors och miljöns behov, både vad gäller lagstiftningen och dess tillämpning. Per-Ola Erikssons agerande är ett exempel. Det behövs kamp underifrån för att lokala organisationer; miljöorganisationer, byaförening­ar, fackföreningar o s v ska få mycket större inflytande över reglers utformning och tillämpning, säger Jonas Brännberg, kommunfullmäktigeledamot för Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå.

Josephine Landström

Annonser

4 responses to “Norrbottens landshövding JO-anmäls

 1. håller fullständigt med er i denna artikel varför skapas lagarna

  först och främst ett skydd för den llla människan.det går inte att lova alla

  till sist blir det bråk +anarki den starke får sin vilja igenom.vilket

  samhälle skapas man skall inte heller vara omöjlig komprimissa

  miljön är viktig för alla vi kan inte äta pengar om allt blir till gift

  tack till er som värnar om vår miljö

 2. giftig potatis har läst om den.lulebor bry er om vad som händer

  i samhället.Vi kan inte ha höga dignitanter som går mot lagarna

  det måste finnas välutbildade intresserande vakna människor

  medborgare använd dina fri och rättigheter.tyck till

 3. eller finns det ingen fria rättigheter.det är underifrån gräsrötterna

  som skall yttra sig.eller är det bara valdagen som räknas.då blir det bara

  politikerna som styr med järnhård hand i statshuset.vet bäst

  tyck till medborgare i artikel ovanför.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s