”Fattar ni inte? Det behövs fler huvuden!”

Det var ilska, frustration och desperation när undersköterskor ställde politiker mot väggen.

Drygt 50 undersköterskor vid olika vård- och omsorgsboenden och hemtjänst i Luleå hade kommit till stormötet i måndags som kallats av personal från några boenden. Mötet med kommunpolitikerna tillkallades för att man ville belysa personalens arbetssituation efter det heltidsprojekt som kommunen genomfört.

– Det är skamligt att arbetssituationen skall behöva försämras så drastiskt för att man efter 20 år i yrket äntligen skall få rätt till heltid, sade Anna Eriksson, RS medlem och anställd på Midskogen A.

Flera var så arga och utarbetade att de med gråten i halsen talade om hur de inte orkar med den ökade arbetsbördan och att de, när de påpekat detta för sina chefer, blivit ombedda att gå ner till t.ex 75% istället för 100%.

– Det är inte värdigt. Arbetsförhållandena ska vara så att man orkar arbeta heltid, sade Soile Forss från Midskogen B, och fortsatte med adress till politikerna ”Vad skulle ni tycka om att jobba flera delade turer i veckan, aldrig veta mer än 10 dagar i förväg hur man ska jobba, bli nekad semester? Och det år ut och år in!”

Vanja Lundquist från Midskogen B påpekade att kommunens smygnedskärningar; att inte tillsätta vikarier, att vikarier går färre pass etc är exakt samma som beskrivits om Caremas och deras vinstjakt.

Kommunalrådet Yvonne Stålnacke (S) menade att det för henne är en självklarhet att få arbeta heltid och skyllde de ökade delade turerna på att frågan var ”komplicerad”.

– Det är inte alls komplicerat, det behövs fler huvuden helt enkelt, replikerade Maj-Britt Bäckström, arbetsplatsombud vid Midskogen A.

– Vi ska vända på varje sten men behöver mer tid att belysa frågan. Därför ska vi ta hjälp av en extern utredare. Det är komplicerat, ursäktade sig Socialnämnden ordförande Margareta Bladfors Eriksson.

– För oss är det här och nu som gäller. Vi orkar inte längre! Folk blir sjukskrivna och vad kostar inte det? sade Lisa Johansson från Per Hindersagården, där förhållanden beskrevs som extremt dåliga.

– Jag är bland de yngre på Per Hindersa men jag tycker också det är extremt tungt. Vi kan jobba 62 timmar på en vecka och efter det bli beordrade ut på vår lediga dag för att det inte finns några vikarier. Jag har svårt att sova på nätterna, många har blivit sjukskrivna, berättade Johanna.

– Hela bemanningssystemet har kraschat. Vi har helt enkelt inte tid att ta hand om de äldre och deras anhöriga som ofta är i kris, berättade Lisa Johansson.

– Med heltidsprojektet ska vi täcka upp för varandra, till exempel om man vill ha semester. Vi blir ofta nekade eller känner att vi inte kan ta ut semester då de drabbar våra kollegor så hårt. Det leder till ständiga diskussioner, osämja och kan till och med bli mobbing, sade Anne-Maj Ekman från Midskogen A.

– Systemet med vårdtyngdsmätningar som ska styra bemanningen fungerar inte. Trots att vi kan ha fem matningar på en avdelning är vi ändå bara två personal. Det betyder att ibland får brukare vänta till klockan tre innan vi hinner ge dem mat, berättade Maj-Britt Bäckström.

– Alla nedskärningar drabbar våra kunder. Nu har de till och med börjat dras in på maten, som ofta är våra kunders enda höjdpunkt på dagen. Smör har ersatts med någon billigare syntetprodukt. Det finns bara ett sorts pålägg, de får inte välja bröd och fet ost har ersatts med någon billigare variant, berättar Soile Forss och Maj-Britt Bäckström fyller i:

– Man skäms nästan att berätta om hur det är.

Lotta Karlsson från Skurholmens hemtjänst berättade om de ständigt ökade arbetsuppgifterna, undermålig bilar och hur schemaläggningen nu ska göras centralt, trots löften om att lokal schemaläggning skulle fortsätta lokalt om de fungerade.

Allianspolitikerna som deltog i mötet hävdade att de velat skjuta till mer pengar till socialförvaltningen och även talat om detta innan valet. Att de vill „finansiera“ detta genom privatiseringar, av till exempel äldreomsorgen, sa det förstås inget om.

I den utredning som nyligen färdigställts pekar man på en kostnad på 45 miljoner kronor och 90 nya tjänster för att få bort alla delade turer. Något som fick kritik från Jonas Brännberg, gruppledare för RS:

– Jag skulle vara glad om en undersköterska tjänade så mycket pengar. Men i verkligheten är lönekostnaden för en undersköterska inte 500 000 per år. Senast i revideringen av budgeten gav (S) tio miljoner till utvecklingskontoret men inte en krona till socialförvaltningen.

Ulrica Hermansson, sjuksköterskestudent och medlem i RS, påpekade att det finns väldigt många studenter som gladeligen skulle jobba extra på helger men de får inte.

– Redan under min korta praktik på några av äldreboendena har jag sett att personalen sliter ut sig för att hinna med. Det är en skam att politikerna inte kan ta sig tid att se hur det ser ut ute i verksamheten! Sade hon och fick kvällens största applåd.

De krav som fördes fram under mötet var

– Full insyn från personalen i utredningen om delade turer

– En snabb tidsplan.

– Tillräcklig grundbemanning under dygnets alla timmar

– Ett rullande schema så man kan planera sin fritid.

Extremt pressade S-politiker gav vaga löften om insyn i utredningen och besked om tidsplan i januari. Frågan om nedskärningarna på mat och situationen på Per Hindersagården skulle tas upp i Socialnämnden omedelbart. För första gången öppnades också för att det kan behövas mer resurser för att lösa problemet med delade turer.

Med nuvarande kommunledning är det dock fortsatt beslutsam och enträgen kamp som kan tvinga fram mer resurser och förbättringar i situationen. Utan personalens protester hade aldrig löftena om delade turer kommit. Stormötet var en bra start för en kamp som om den kan växa har alla möjligheter att vinna segrar när de gäller delade turer och andra viktiga frågor i äldreomsorgen.

Mikael Nilsson

Rättvisepartiet Socialisterna står för

– Nej till delade turer och andra försämringar. Personalen ska inte betala med sämre arbetsvillkor.

– Rusta upp äldreomsorgen. Höjd bemanning och höjda löner behövs. Både för brukarnas behov och för personalens skull.

– Personal och anhörigorganisationer skall ha veto mot för låg bemanning och omorganisationer vars syfte bara är att skära ned.

– Fasta jobb istället för vikariat. Återinför personalpoolen.

– Fullt stöd till personal, brukare och anhörigas kamp mot nedskärningar i vården. För ett nytt stort arbetarparti som står på vanliga arbetares sida. För kämpande och demokratiska fack.

– Återta all privatiserad vård, skola och omsorg i offentlig regi.

– Miljarderna till vården, inte till miljardärerna. Offentligt ägande, med demokratiskt styrning av storföretag och banker. För att resurser ska styras efter behov hos människor och miljö, inte vinstmaximering.

Håller du med? Kontakta oss och bli medlem i RS! Du behövs!

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s