Gott avslut på RS Sommarläger 2012

RS sommarläger 2012, Måndagen den 13 Augusti

Den tredje dagen på RS sommarlägen 2012 inleddes efter frukost med de tre parallella seminarierna ”Europa/världen – Grekland och Spanien, fördjupning i krisens orsaker”, ”Extremhögern i Europa” samt ”Marxismens grunder – historisk materialism”.

I den sistnämnda togs marxismens grunder upp, och bland mycket annat nämndes det att i materialismen är det samhällsrelationerna som skapar en människa och hennes tankesätt, vilket utgör en motpol till idealism där tanken kommer före samhället. Det nämndes också alla hitintills kända samhällen har handlat om en klasskamp.

Ett mycket intressant aspekt i ämnet som Louise Strömbäck tog upp i inledningen, var den historiska bakgrunden till förtyck och samhällsklasser, då människan gick över frågan jägare och samlare till jordbrukssamhälle. Denna övergång skapade ett materiellt överskott vilket gjorde det möjligt för en grupp i samhället att inte arbeta, den första överklassen föddes. Samtidigt blev arbetsmöjligheterna för kvinnorna snävare och de blev till stor del förpassade till hemmet. Då de hade mindre del i produktionen av föda, försämrades deras ställning, vilket ligger till grund för det kvinnoförtryck vi ser i dag.

En annan sak som nämnes var att kapitalismen är ett unikt system då själva krisen uppstår på grund av överproduktion. Kapitalismen fungerar även som en ond cirkel då en kapitalist sparkar en arbetare, vilket gör denna arbetare fattig så att hon eller han inte kan köpa lika mycket varor, vilket är en förlust för en annan kapitalist. Denna kapitalist förlorar då kapital på sina varor han inte får sålda, och sparkar en annat arbetare för att kunna maximera vinsten. Resultatet är en negativt nedåtgående spiral. Lenin sa en gång att ”Det finns ingen slutgiltig kris för kapitalismen.”

En annan viktig poäng som togs upp var hur man i historieundervisning i skolan lär ut enskilda personers makt. Undervisningen kretsar runt kungar och enskilda ledare oftast utan att nämna trycket underifrån och folkets påverkan. Enskilda personer sätts som anledning till revolutioner, uppror, krig och så vidare.

Detta sätt att undervisa är ett medvetet val från makthavarna och det lär eleverna att det är svårt att göra en förändring som liten ”vanlig” medborgare, och det enda man som medborgare behöver göra är att rösta på dessa stora individer som genom att vinna val kan ändra på samhället. Skolan är alltså väldigt individbaserat och lär inte ut om massans styrka. Senare i livet hänger denna attityden kvar genom att inte engagera sig i exempelvis fackföreningar för att ”Jag ensam kan ändå inte göra nån skillnad.”

En annan sak som nämndes var att borgare i allmänhet ser revolutioner som en period mellan två fasta datum och att man i media exempelvis beskriver den Egyptiska revolutionen som avslutat, man lyckades ju med sitt mål att största Mubarak, en ny president skall väljas och vidare kamp är inte nödvändig.

Vi i RS, tillsammans med andra revolutionärer och marxister ser i stället revolutioner som en lång process utan fastställd början eller slut.

Senare på måndagseftermiddagen hölls en mycket uppskattat teaterworkshop av Sara Lindelöf och Ruben Derkert.

Det två parallella stormötena på kvällen handlade om ”Syrien, mellanöstern och imperialismen” samt ”Ett socialistiskt program mot det sk hedersvåldet”. På det senare höll bland annat Amer Mohammed Ali en väldigt bra och informativ inledning där han bland annat tog upp vad heder är och hur samhället ser på heder. Den positiva benämningen i själva ordet heder diskuterades, och det nämndes att samhället borde ha ett annat namn på våldet.

Amer tog också upp om hur könsrollerna i en hedersstyrd familj inpräntas i barnen tidigt genom att sönerna uppfostras till förtryckare och kvinnorna tidigt får lära sig att vara sexuellt tillgänglig för mannen. De arrangerade äktenskapen är också ett sätt för fadern i familjen sända ut signaler till barnen, att säga ”jag bestämmer fortfarande över dig.”

En annan mycket viktig och ofta bortglömd poäng som nämndes var att kvinnovåldet absolut inte är begränsat till hedersstyrda samhällen, utan återfinns i alla samhällen och klasser. Det kapitalistiska  gynnas gynnas av de stereotypa rollerna för män och kvinnor.

Tisdagen den 14 Augusti

Tisdagens seminarier bestod av ”Marxismens grunder – Kvinnoförtryckets ursprung”, ”Revolutioner i historien; August Strindberg och arbetarrörelsen”, ”Ryska revolutionen, när arbetarna hade makten” samt ”Hbt-socialism : utvärdering av Pride – hur går vi vidare?”

Vid utvärderingen av Pride nämndes de etablerade partiernas saknad av politisk kamp under Pride, och hur hela arrangemanget nu mer blivit en kulturell och kommersiell tillställning. RS ingripande på Asylforum med kamp för HBT-flyktingar blev dock gott bemött och resulterade i ett flertal kontakter. Tidningen QX, Sveriges största hbt-tidning, nämnde forumet i positiv anda och tipsade de som saknade det politiska i festivalen att gå dit.

Det diskuterades mycket om manliga och kvinnliga attribut, vad som är socialt tillåtet i samhället och vad som inte är det. Sara tog upp en viktig poäng och menade att det är mer acceptabelt för kvinnor att använda maskulina kläder än tvärtom, på grund av kvinnans låga ställning i samhället och att det skulle vara önskvärt att vara man för kvinnor men inte tvärt om.

Max höll en kortare rapport om transpersoners situation i samhället.

Lägret avslutades och de fyra dagarna avrundades på stormötet ”Välfärd utan vinst och kampen mot högern” där Arne Johansson, Carolina Löf och Elin Gauffin talade. Många viktiga punkter togs upp, och Arne påpekade att välfärd utan vinst kommer vara den tuffaste och viktigaste kampen hitintills för RS och vänstern.

Vikten av information till bland annat anhöriga på äldreboenden togs upp, och att det är viktigt att anhöriga riktar sitt mittnöje och sin ilska mot rätt personer, det vill säga högerregeringen och inte mot personal på då exempelvis boenden.

Efter ett väldigt lyckat och roligt läger följde många erfarenheter och idéer om hur kampen ska föras vidare tillbaka hem till partiföreningarna runt om i landet.

RS Luleå

Image

ImageImageImage

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s