Miljökatastrof i Finland – Sverige näst?

Talvivaaragruvan i östra Finland har de senaste veckorna stått för en av Finlands största miljökatastrofer. Miljontals liter tungmetallförgiftat vatten, som dödar liv och förstör färskvattentäkter, har läckt ut i sjöar och vattendrag.

Ett giftigt experiment pågår i östra Finland. Talvivaaragruvan i Sotkamo kommun utvinner nickel och uran med en metod som används för första gången i norden. Nu talas det om att företaget inte haft tillräckliga kunskaper och uppenbarligen en undermålig säkerhet. Resultatet är att giftigt vatten med höga halter nickel, kadmium och uran har läckt ut till omkringliggande sjöar.

Tredje läckaget på kort tid, sedan gruvan öppnade 2008 har läckage upptäckts vid två tidigare tillfällen. Sveriges Radio skriver att de sjöar som redan drabbats av de två första utsläppen i princip är döda på liv. Gruvans säkerhet kritiseras av experter och till listan kan läggas att en arbetare dog i våras efter att ha andats in vätesulfid.

Metallfabriken vid gruvan har varit stängd i två veckor men i onsdags kom beskedet att fabriken skulle få öppnas igen, men redan i Torsdags upptäckte man ett nytt läckage. Att fabriken skulle få öppnas igen motiverades med att det skulle underlätta arbetet med att åtgärda felen, men skadan är redan skedd.

Strålsäkerhetscentralen säger att uranhalterna i vattenläckan var skyhöga. Vanligt grund- och ytvatten har halter under en becquerel per liter, gränsvärdet för dricksvatten går vid 3 becquerel medan vattenproverna i läckan låg på 100-200 becquerel. Svenska Yle rapporterade om hur Strålsäkerhetscentralen blev tvungna att skärpa bevakningen av radioaktiviteten i omgivningen.

Miljöns behov möts inte i de direktiv och lagstiftningar som gäller idag, det är uppenbart när uranbrytning och kemiska experiment med tungmetaller for fortlöpa. Direktören vid den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen sa till Svenska Yle att gruvbolaget följt de direktiv som gällde vid bygget. Men med facit i hand visar de sig vara otillräckliga. Men politiker och bolagsdirektörer kommer fortsätta blunda för de fatala riskerna, som kan drabba miljön, så länge de kan göra vinster på miljöfarlig verksamhet.

Sverige kan bli nästa katastrofområde om planerna på urangruvan i jämtländska Oviken blir sanning. Planerna på gruvan är lika Talvivaaragruvan men riskerna är inte desamma, de är värre. Om den tilltänkta gruvan i Oviken drabbades av samma katastrof skulle innevånare runt hela Östersjön kunna beröras av giftutsläppet.

En namninsamling på nätet med rubriken ”Stop Talvivaara” som kräver att gruvans verksamhet stoppas lämnades förra månaden in till norra Finlands regionförvaltning. För en månad sen hade 4500 personer skrivit under, nu är siffran över 20 000 och ökande.

Nu krävs vidare protester mot ödeläggelsen av miljön, miljörörelsen måste gå samman med sociala rörelser mot kapitalismens girighet.

Förstatliga gruvindustrin under arbetarstyre och kontroll för att tillgodose miljöns och människors behov.

Raymond Ohlson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s