Praktiska Sverige -får klart underkänt

 

Praktiska Sverige AB, ett fri-skoleföretag som ägs av det norska riskkapitalbolaget FSN Capital, får svidande kritik av
Skolinspektionen.
Alla de 38 gymnasieskolorna som Skolinspektionen granskat har allvarliga och återkommande brister och en av skolorna stängs ned med omedelbar verkan.

Flera olika brister nämns i Skolinspektionens granskning, där ­samtliga skolor har allvarliga brister vad ­gäller särskilt stöd åt
elever. Alla skolor har inte tillgång till skolkurator, skolpsykolog eller skolsköterska. Flera av dem har ingende­ra och den stora majoriteten av skolorna saknar tillgång till ett skolbibliotek.

Dessutom finns det ett stort antal visstidsanställda yrkeslärare som ­inte har någon pedagogisk högskoleexa­men på skolorna och många lärare tvingas undervisa inom yrkesområden där de saknar både yrkeserfaren­het och utbildning.

Även kunskapsresultaten på skolorna är låga. Inte på någon skola lyckas eleverna nå som sämst godkänt betyg i alla kurser.
Trots att flera av skolorna har fått tillbud förut och krav på att komma med tydliga förbättringar och åtgärdsprogram med systematiskt och dokumenterat kvalitetsarbete för hur de ska lösa bristerna så har
inget skett.
De brister som nämns är ett återkommande tema för skolor som ägs av riskkapitalbolag: Det tummas på resurser till skolverksamheten för att kunna få ut så mycket som möjligt i vinst.
I slutändan är det eleverna och personalen som får betala ett väldigt dyrt pris för den politik som ligger bakom friskoleeländet.
– Praktiska Sverige AB har inte tagit fullt ansvar för att erbjuda eleverna en god utbildning. Vi ser flera allvarliga brister som måste rättas till. Exempelvis brister det i skolornas arbete för att eleverna ska se sammanhang och helhet i utbildningen. De samlade kunskapsresultaten i skolorna är låga och en hög andel av eleverna bedöms vara i behov av särskilt stöd, säger Thomas Nilsson, Skolinspektionen, den 17 oktober i deras pressmeddelande.
En av skolorna stängs alltså ned, och det är Praktiska Tumba i Botkyrka som det handlar om.

I ett möte som Skolinspektionen hade med huvudmannen i juni påtalades det hur viktigt det var att bristerna åtgärdades inför starten på höstterminen 2013. Men ytterst få, om ens några, förändringar stod att finna.
Främst handlar det om frågor som trygghet och studiero, det pedagogiska ledarskapet, rätten till särskilt stöd, arbetsplatser för det arbetsförlagda lärandet samt utvecklingen av utbildningen. Rektorn på skolan, Johan Segerfeldt, dömer helt ut Skolinspektionens granskning och säger bland annat att ”Det är inte utan att jag som kunnat följa hela detta förfarande börja misstänka att det ligger andra motiv än elevernas bästa bakom Skolinspektionens agerande”. Uttalandet i sin helhet ger en ­bitter eftersmak i munnen, samtidigt som det blottar friskoleföretagens verkliga natur, nämligen att skylla
ifrån sig och slå bort all kritik som riktas mot dem.

Det blir nu upp till hemkommunen att ordna plats åt de dryga 100 elever som drabbas av skolnedläggningen. I dagsläget finns det ingen information om att skjuta till några extra resurser, vilket kommer att medföra en svår situation för personal och elever.
Flera av Praktiska Tumbas elever demonstrerade också på fredagen ut­anför Skolinspektionen mot beslutet att stänga ned skolan. Det är bra att Skolinspektionen stänger ned en skola som uppenbar­ligen inte kunnat erbjuda eleverna den utbildning och det stöd som de har rätt till.
Samtidigt blir det en svår situation om elever nu kommer in till andra skolor utan att extra resurser skjuts till för skolorna att kunna ta emot dem.
Vad som verkligen behövs är en likvärdig skola tillgänglig för alla, o­avsett vart man bor eller vilken socio­ekonomisk situation familjen befinner sig i.
Det kan inte ske utan att först slänga ut riskkapitalisterna från den svenska skolan, som roffar åt sig skattepengar och omvandlar dem till ren vinst, som istället för att lägga ­vinsten i verksamheten ger den till aktieutdel­ning åt ägarna, som istället för att se elevernas behov endast ser kronor och ören.
Dessutom krävs det en ordentlig upprustning av skolorna runt om i landet, främst i landets förorter där nedskärningarna slår allra hårdast.
Robert Bieleck

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s