Rs budgetförslag för Luleå kommun 2014-2016

RS budget satsar på välfärden och trygga jobb.

-Rättvisepartiet Socialisternas förslag till budget för Luleå kommun 2014-2016 visar på en väg att rusta upp välfärden och förbättra villkoren för de anställda. Samtidigt innebär budgeten att kommunen tar strid med regering och storföretag som dränerat kommunerna på resurser under både den nuvarande och förra regeringen, säger Jonas Brännberg, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna.

Till skillnad från RS budgetförslag innebär den budget som s- och mp-styret i Luleå lagt fram att de ökade behove inte tillfredställs, samtidigt som allt mer resurser går till att smörja de företag som redan gynnats extremt av regeringens politik.

Rättvisepartiet Socialisternas viktigaste satsningar kan indelas i fyra områden.

1.      Höjd bemanning i vård och skola ger bättre kvalitet och friskare anställda.

Redan 2014 avsätts 20 miljoner till Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnden vardera för höjd personaltäthet. År 2016 får ovan nämnda nämnder 41 miljoner kronor mer för att behoven ökar med fler barn/äldre. för att införa vikariepooler för bättre vikarieförsörjning.

2.      RS vill satsa på trygga jobb.

Projektanställningar/vikariat/tidsbegränsande anställningar ska minimeras. Otrygga jobb innebär oro och hotad hälsa, begränsade livsmöjligheter (till exempel bostad/familj), sämre arbetsmiljö, lägre facklig organisering med mera. Antalet tidsbegränsat anställda har ökat de senaste tjugo åren. Under 2009 var 585 000 personer i åldern 16-64 år tidsbegränsat anställda. Av de tidsbegränsat anställda ville sju av tio ha fast anställning 2009.

Stor ökning av antalet anpassade tjänster. Möjlighet till anpassade jobb ska finna, till att börja med åtminstone för alla som drabbas nedsatt arbetsförmåga under sin anställning hos Luleå Kommun.

Alla förvaltningar ska undersöka vilka jobb som kan göras i egen regi istället för på entreprenad.

Luleå Kommun ska vara en aktiv part i att se till att arbetsmiljölagen följs och att kollektivavtal finns hos entreprenörer, även vid till exempel byggentreprenader.

En fördubbling av investeringar i förskolors och skolors utemiljö: Barnens ”arbetsmiljö” ska också var trygg och stimulerande.

3.      Luleå kommun ska ha justa arbetsvillkor:

Delade turer avskaffas genom att berörda arbetsplatser tillsammans får diskutera på hur en pott på 20 mkr kan användas för att avskaffa delade turer och bidra till höjd kvalitet i verksamheten och bättre arbetsvillkor över lag.

En låglönesatsning på 15 mkr. Ingen ska tjäna under 21 000 kr för ett heltidsjobb.

Skolan får ytterligare 10 miljoner för att införa personalpool inom förskola/fritidshem och grundskola för bättre vikarieförsörjning, bättre kontinuitet, högre kvalitet och tryggare jobb.

En studie görs bland kommunens alla anställda hur väl arbetstiden stämmer överens med de arbetsuppgifter man har. Tecken på att arbetsbelastning ökat är att innestående kompensationstid har ökat med 14 procent mellan 2008 och 2012.

Luleå kommun bör undersöka möjligheten att införa ett frivilligt tak på hur många undervisningstimmar lärare skall ha – för att upprätthålla kvalitén i undervisningen och undvika att slita ut sin personal.

4. Fokus på hållbarhet.

Nej till direkt ohållbara investeringar som att riva hamnmagasinet (renovera istället), bygga ut Hällbacken etapp 4 och 5 samt arbetsplatsområdet Luleå Aiport City.

Behåll viktiga cykelvägsprojekt i investeringsbudgeten: tex mot Storheden. Förtydliga cykelvägsstråken.

Satsa på drogfria mötesplatser i stadsdelarna och Café/Orangerie i Stadsparken

Lulebo ges direktiv om att bygga hyresrätter för låg- och medelinkomsttagare.

Mer resurser till att bekämpa våld i nära relationer, tex genom Freda-mottagningen, kvinnojouren och tjejjouren.

Ett medvetet kommunövergripande arbete behövs mot sexism, kvinno- och HBT-förtryck med mer resurser till till utbildning och tid för diskussioner och slutsatser.

För att finansiera satsningar omfördelas från politikers arvoden, partistöd, bidrag till företag etc. Att satsa på personalen innebär också minska sjukskrivningskostnader. RS budget innebär också att en strid måste tas med regeringen om ökade statsbidrag. Till en sådan kan ge resultat används resurser från de kommunalt ägda bolagen.

RS Luleå

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s