EU-migranter drabbas hårt av bostadsbrist

Hemlöshet är ett växande problem i landet till följd av en icke fungerande bostadspolitik. De som drabbas kan vara unga, pensionärer, flyktingar (som enligt boverkets bostadsmarknadsrapport från 2013 är de som har svårast att få bostäder.)
En relativt ny utsatt grupp är EU-migranter. Majoriteten kommer ifrån Rumänien, ett land där var femte människa beskrivs leva på gränsen till fattigdom (landguiden). Landet beskrivs som starkt korrumperat. Människohandel, våld och diskriminering präglar folket och de som drabbas hårdast är olika minoriteter.

I början av året la moderaterna fram ett förslag om ett förbud av ”organiserat tiggeri”. I en marknadsundersökning från Novus var 56 % av de tillfrågade positiva till ett sådant förslag. Aaron Israelsson som är chefredaktör på faktum (de hemlösas tidning i Göteborg) har kommenterat förslaget: ”Ett förbud mot tiggeri skulle kriminalisera fattigdom” i en intervju för Sveriges radio. Även sverigedemokraten Kent Ekeroth skrev en motion om att förbjuda tiggeri, med föreslagen påföljd livstids avvisning. Båda förslagen har fått avslag.

I samtid med att lagförslagen var aktuella pågick hjälparbete till förmån för hemlösa EU-migranter. Bland andra Crossroads, där man erbjöd mat, dusch, tvätt och samtal till de utsatta. De anordnade även kurser, exempelvis i svenska, datorer och hur man söker jobb i Sverige. Organisationens hemsida kunde läsas på flera språk och där fanns länkar till andra organisationer, aktuella myndigheter samt information om rättigheter och vart man kunde vända sig.

Det är dessa och liknande organisationer som tagit det största ansvaret. Idag tar 6 av de 10 största kommunerna i landet litet eller inget ansvar alls för de utsattas situation. Politiker förlitar sig helt enkelt på frivilliga organisationers arbete.

Många hjälpcenter har blivit överbelastade, bl.a. Stadsmissionen i Västerås har upplevt problem till följd av det växande antalet hemlösa. Hjälpen räcker inte till, vilket har ökat frustrationen hos utsatta och även lett till konflikter mellan olika grupper. Lösningen har varit att separera grupperna, något som har resulterat i att verksamheten nu endast finns öppen för EU-migranter under vissa tidpunkter på dygnet. Liknande situationer har skett på ett flertal verksamheter runtom i landet och det har gått så långt att personalen inte orkar längre.

Fattigdom, arbetslöshet och hemlöshet blir allt vanligare, både inrikes samt globalt. Röda korset har beskrivit södra Europa som en ”humanitär krissituation” En grundläggande orsak är den marknadsliberalism som råder inom EU där banker prioriteras högre än människor. Detta får till följd att de offentliga resurserna begränsas markant och människor blir direkt lidande av nedskärningarna. Det har alltså gått så långt i vissa länder att människor tvingas lämna landet för att försöka hitta försörjning på annat håll. I just Rumänien använder sig högerpartierna ofta av romer som en syndabock för den rådande situationen vilket förvärrar deras ställning i landet och är en bidragande orsak till att romer i större utsträckning lämnar landet.

Antalet hemlösa ökar och i dagsläget ges långt ifrån tillräckligt med resurser för att verksamheterna ska ha möjlighet att ge det stöd som människor är i behov av. Ansvaret kan inte ligga hos de ideella organisationerna. Det är en politisk fråga och det krävs akuta lösningar för de drabbade, men också långsiktig hållbara lösningar som fler bostäder och en totalförändring av det system som försatt människor i den här situationen. Ekonomiska intressen ska inte få gå före människors rätt till ett drägligt liv.

Lina Larsson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s