Sexuella trakasserier på jobbet

I Norrbotten har flera fall av sexuella trakasserier på jobbet uppmärksammats den sensaste tiden. I Luleå har en chef på SSAB utsatt ett flertal kvinnliga medarbetare för sexuella trakasserier. Efter intern utredning av trakasserierna som skett i somras har man beslutat att låta mannen förlora sin befattning, men arbeta kvar på företaget.  Den 19 november togs en polisanmälan om sexuellt övergrepp emot i Luleå. Det rör sig om en F21-anställd officier som enligt uppgifter har antastat och ofredat två kvinnliga kollegor. Dessa exempel är långt ifrån unika utan sker dagligen, överallt. Var femte högstadietjej har enligt friends senaste rapport blivit utsatt för sexuella trakasserier.

Såväl män som kvinnor drabbas av sexuella trakasserier och trakasserier på grund av könstillhörighet, men det är betydligt vanligare att kvinnor drabbas. Ett typiskt scenario är att en kvinna utsätts av en man, vilket återspeglar den könsmaktsordning som råder i samhället, där kvinnor värderas lägre och har en underordnad ställning mannen. Att den utsatte är underordnad eller befinner sig i en beroendeställning påverkar hur denne väljer att agera, en vanlig reaktion är tystnad. Utsatta kan ofta vara rädd att inte blir betrodda, att deras ställning skall försämras eller att trakasserierna förvärras. Många känner själva en skuld över vad som hänt, försöker skämta bort, förneka eller t.o.m. försvara trakasserierna.

En rapport från Diskrimineringsombudsmannen beskriver trakasserierna som ett symtom på bristande jämställdhet, helt enkelt en effekt av att människor värderas olika. År 2005 uppgav 18, 3 procent av de tillfrågade kvinnorna respektive 5,7 procent av männen att de någon gång under det senaste året utsatts för sexuella trakasserier eller trakasserier p.g.a. könstillhörighet. JämO konstanterar i rapporten att antalet anmälningar inte överhuvudtaget speglar problemets omfattning. Det beskrivs även hur utsatta vittnat om sjukskrivningar, ofrivilliga uppsägningar samt fysiska och psykiska besvär till följd av trakasserierna. DO konstaterar även att produktiviteten och kreativiteten minskar på arbetsplatser där detta är vanligt förekommande eller där arbetsgivare inte tar problemen på allvar.

Sexuella trakasserier är en viktig facklig fråga, det måste tas på allvar och det är nödvändigt att de anställda ska känna sig trygga på sin arbetsplats. Om någon känner sig trakasserad bör denne vända sig direkt till sin fackliga organisation. Det är viktigt att alla känner till sina rättigheter och vilket stöd de kan få om de blivit utsatta, en utsatt medarbetare ska aldrig behöva stå ensam. Sexuella trakasserier början redan i skolan. 1999 startade Elevkampanjen (där många unga RS-medlemmar var aktiva) ”Vägra Kallas Hora”-kampanjen och gav ut en handbok som sedan dess kommit ut i flera upplagor. Dock står vi fortfarande inför samma problem som för 15 år sedan och precis som på arbetsplatser krävs det en enad rörelse mot förtrycket. Vägra Kallas Horas krav är lika aktuella idag som då: kamp mot kvinnoförtryck, rätten till lika lön för lika arbete, en kamp mot våld och diskriminering av homosexuella, ett slut på nedskärningar inom skola och vård och en kamp för kvinnors rätt till sina egna kroppar där sexism i alla former skall bekämpas.
Det kapitalistiska systemet genererar vinst på att sprida och upprätthålla dessa former av systematiskt förtryck. Detta är ett typexempel på hur man lyckats splittra och gruppera arbetare och förhindra att arbetande män och kvinnor enade kämpar för sina rättigheter. Detta är inte enbart en fråga om att framför allt kvinnors liv och hälsa kränks. Det är en fråga om en splittring som missgynnar alla arbetare som vi tillsammans måste bemöta för att istället enas mot det verkliga förtrycket.

Lina Larsson

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s