RS HBTQ-motion bifölls

Luleå pride

 -Framgång för transpersoner

Luleå kommun ska se till att det finns könsneutrala toaletter i alla kommunala verksamheter och könseutrala omklädningsrum i skolor och på fritidsanläggningar. Det är resultatet av att Rättvisepartiet Socialisternas motion nu verkar vinna majoritet i Luleå kommunfullmäktige.

Än så länge har motionen bara vunnit stöd i kommunstyrelsens arbetsutskott men eftersom inget av de partier som närvarade (Sd och Kd saknades) opponerade sig så har motionen stor majoritet bakom sig inför det slutgilitiga beslutet i kommunfullmäktige i slutet av november.

I motionen skriver RS bland annat ”En grundläggande hörnsten i både kvinnoförtryck och diskriminering av HBTQ-personer är samhällets starka sociala uppdelning i två kön och dess förutsatta attraktion till varandra (”heteronormen”). Det kan ses i allt från att flickor förväntas gilla rosa medan pojkar ska gilla blått till en extremt könsuppdelad arbetsmarknad. För de som inte följer normen vad gäller attraktion och/eller inte kan eller vill sorteras in de snäva fack för vad som anses manligt och kvinnligt blir det en ständig kamp att leva i dagens samhälle.

Speciellt utsatta är transpersoner som har svårast att passa in i något av ”facken”. Resultatet är bland annat att transpersoner har sämre hälsa än befolkningen i stort, men också i jämförelse med andra HBTQ-personer. Ett problem för transpersoner som borde vara relativt enkelt att åtgärda är bristen på könsneutrala toaletter. I många fall finns inga praktiska orsaker till könsseparerade toaletter som skapar problem för människor som inte känner att de passar in i uppdelningen. Dessutom förstärker könsseparerade toaletter bilden av att män och kvinnor är väsen helt skiljda från varandra. I det flesta fall ser toaletterna likadana ut. … Samma problem finns när det gäller omklädningsrum i skolor, sporthallar osv. Här är problemet inte lika enkelt att lösa. På de skolor som tänkt på saken (till exempel södra Latin i Stockholm) har de oftast ordnat ett litet extra omklädningsrum där en kan byta om ensam. Det kan också användas av de som av andra skäl, till exempel religiösa skäl eller att de har en assistent av motsatt kön, inte kan byta om med andra. ”

I motionen föreslås att förändringarnna ska ske i dialog med de som berörs, vilket både kan höja medvetenheten, men som också kan lyfta fram de undantagsfall där det kanske inte är lämpligt med till exempel könsneutrala toaletter.

-”Våra förslag handlar om enkla praktiska förändringar för att ge människor mer lika förutsättningar
till ett bra liv och en god hälsa. Att motionen nu går igenom kan vi tack alla som deltagit i Pride-
parader och annan HBTQ-kamp som höjt medvetenheten och krävt förändring”, säger motionären
Jonas Brännberg.

 

RS Luleå

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s