Luleå: Laddat för protester mot skolslakten

Svartöstadens stormöte rädda skolan 150930

Knappt tre veckor efter att Luleås Barn- och Utbildningsförvaltning släppte förslaget ”Framtidens Skola” har hundratals föräldrar, elever och andra berörda engagerat sig mot planen på att stänga tio skolor, två högstadier och flera förskolor. S-styret känner motvinden och har svarat med plattityder om hur ”politik är att välja” , samtidigt som man söker skydd bakom att förslaget ’är tjänstemännens’. Chansen finns att motvinden växer sig till en storm innan nedläggningarna läggs fram för beslut i februari.

Den storslagna planen, på Orwellskt vis benämnd Framtidens Skola, tillkännagavs 24 september och innebär att hela Luleås grund och förskoleverksamhet struktureras om mot stordrift. Trots mödosamma försök att klä upp förslaget i positiv retorik om ‘rättigheter’, ‘trygghet’ och ‘kvalitet’ är det egentliga syftet uppenbart: att utnyttja skolans lärare, övrig personal och lokaler till max och därmed pressa kommunens kostnader.

Den 6 oktober inleddes en serie ”medborgarmöten” som ska slutföras 10 november. Därefter ska ett slutgiltigt förslag utformas för presentation inför Barn- och Utbildningsnämnden i februari. Sen ska kommunfullmäktige ta beslut. Det första medborgarmötet, i Sunderbyn där en skola, ett högstadium och tre förskolor är hotade, samlade många fler än de 330 som tilläts i lokalen kommunen hade ordnat. Medborgarnas meddelande till politiker och tjänstemän var ett tydligt ‘Nej!’. De kommande mötena lovar att bli en omgång rungande protester

–  Medborgarmötena är en fars, säger Jonas Brännberg, gruppledare för Rättvisepartiet Socialisterna i Luleå kommunfullmäktige.

– Hur ska ett två timmar långt möte kunna göra rättvisa åt de diskussioner som behöver hållas om hur det ser ut i skolan idag och i framtiden, hur eventuella nedläggningar ska hanteras, var och hur barnen ska få plats på andra skolor, transporter, miljöhänsyn, effekten på lokalsamhället, för områden med tusentals invånare? För att inte tala om vilka fakta och prognoser, eller snarare bristen på dem, som underbygger förslaget?

Föräldrar, tillsammans med personal och elever i vissa fall, har gått samman för att försvara sina skolor. Den samordningsgrupp som bildats för att ena kampen för skolorna innefattar nu tio skolor. Lokala och gemensamma mobiliseringar förbereds. I gruppernas arbete med att gräva fram fakta om skolsituationen har två saker varit särskilt slående: avsaknaden av något som helst faktabelagt underlag för förslaget samt ihåligheten i argumenten om att skapa goda arbetsvillkor för lärarna.

Det enda underlag som lämnats ut är ett pressmeddelande som förföriskt presenterar ostyrkta påståenden om de krav ”framtiden” ställer, och en sammanställning av önskemål om morgondagens skola från en tidigare BUF-workshop i ämnet. En jämförelse mellan den tillrättalagda färdiga produkten – pressunderlaget – och råvaran – workshop-anteckningarna – visar tydligt hur vissa önskemål som passar stordriftssyftet – t ex önskemål om heltidstjänster – har lyfts fram medan andra valts bort – som t ex önskemålet om ”max 25 medarbetare” per rektor och om samverkan och delaktighet mellan skola och samhälle i ett ”utvidgat klassrum”.

S-politikernas försök att skydda sig från kritiken genom att hävda att Framtidens Skola bara är ett utkast till tjänstemannaförslag har nu smulats sönder av det egna kommunalrådet Yvonne Stålnacke som i en debattartikel om att ”politik är att välja” attackerar motståndarna till ”Framtidens Skola” som ”rädda för förändring”. Barn- och Utbildningsnämndens ordförande Carina Sammeli (s) hävdar att kommunen inte kommer att lyckas rekrytera lärare på grund av att de ”många små skolorna” gör det svårt att skapa heltidstjänster och att lärare därför tvingas ambulera över flera skolor. Återigen saknas helt belägg. Det svar som mötte en förälder som försökte få reda på i vilken grad det här sker idag är standard: ”de uppgifter du efterfrågar finns inte tillgängliga i dagsläget”.

Antingen talar de inte sanning eller så har de ingen koll på läget alls… Vilket är värst?
konstaterar en förälder.

Skrämselargumentet framför andra i politikernas arsenal är påståendet att ”700 lärare” kommer att gå i pension inom tio år. Vid föräldrars närmare granskning visar det sig att det rör sig om endast cirka 300 lärare. Sammantaget med förväntad befolkningsökning i kommunen skulle det betyda att mellan tio och 22 lärare för förskoleklass till åk sex och mellan sex och elva lärare åk sju-nio behöver anställas varje år t o m 2024.

Vore politikernas plötsliga omsorg om lärarna äkta skulle de istället kunnat välja att lyssna på lärarnas önskemål om bättre arbetsmiljö och löner. En undersökning gjord av Lärarnas Rikförbund i Luleå 2014 visar att kommunens lärare i snitt tjänar 950 kronor mindre i månaden än riksgenomsnittet. Ju längre tjänst, desto större blir eftersläpet, så att ”lärare i grundskolans senare års slutlön är 1 640 kronor lägre än rikets”. Lärarnas förtroende för sin arbetsgivare var i botten. Nio av tio ville att staten skulle återta ansvaret för skolan från kommunerna. Nio av tio sa också att de inte hade tillräckligt med tid för att utveckla sin undervisning. Enligt en rapport från Skolverket från 2013 arbetar grundskollärare i snitt ungefär 48 timmar i veckan. En alltför stor del av tiden går åt till ”administration och praktiskt kringarbete”.

Vi har inte brist på pengar, vi räknar inte med att spara pengar”,hävdar Carina Sammeli. Visst kommer mycket pengar att låsas upp till själva omorganisationen, bl a 173 miljoner kronor till bygget av en ny skola på Luleås nya ‘gräddhylla’ Kronan-området. Ändå handlar det om besparingar på längre sikt då mer arbete ska utvinnas ur varje lärare och stödpersonal, och mer nyttjande av varje kvadratmeter ”flexibla lokaler”. Vad som ser ut som en vinst i bokförarnas marginal kommer dock att betalas med hårdare press och stress för både barn och vuxna i skolan, samt av ett hårdare och mer splittrat samhälle i stort. Stoppas inte ”skolsnurren” kommer med all säkerhet privata ‘friskolor’, som Nya Läroverket, att stå redo att profitera i spillrorna.

 

R.S. Luleå, Liv Shange

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s