Granskning av Rikshemsaffären ledde till oenig revision

Lulebo
(Lulebo-hus)

Nyligen presenterades den granskning som Luleå kommun revisorer gjort av den så kallade Rikshem-affären, då kommunledningen sålde 1600 av Lulebos lägenheter samt ett antal samhällsfastigheter till fastihetsbolaget Rikshem. Majoriteten av revisorerna menar att affären i stort gått rätt till, medan fyra revisorer menar att det från den granskningsrapport som upprättats inte går att avgöra om affären gått rätt till.

Förutom revisionsrapporten har flera andra händelser bidragit till en ny debatt om turerna kring Rikshem-affären. Rikshems ”Affischnamn” för affären, vice VD Ilja Batlyan och VD Jan-Erik Höjvall har fått avgå efter en intern granskning som visat felaktig representation, tveksamma affärer där jäv kunnat föreligga mm. Även Rikshems styrelseordförande Mats Mared och hälftenägaren fjärde AP-fondens VD Mats Andersson har fått gå. En del av kritiken rör vidlyftig representation till kommunföreträdare, dock framgår det inte om det är Luleå kommun det handlar om. Något som ytterligare frågetecken om affären är tidningen Fastighetsvärldens utnämning av Rikshems affär i Luleå som årets tredje bäst fastighetsköp.

I Luleå försöker dock kommunledningen och framförallt ansvariga kommunalrådet Niklas Nordström ducka för stormvindarna genom att inte ge några kommentarer.

När revisionen beslutat sig för att göra en utredning om Rikshem-affären, på en förfrågan från Vänsterpartiet, kontaktade Niklas Nordström revisorerna och kritiserade den granskning de tänkt göra. Efter det togs några av revisionsfrågorna bort.

Den kritik som kommer fram i revisionsrapporten handlar framförallt om bristande upphandling av stödtjänster för att genomgöra affären. Dock ansåg fyra av nio revisorer att revisionsrapporten inte var tillfredsställande. Tre av revisorerna skriver ”Vi har fått intrycket att slutsatsen i rapporten grundar sig på uttalande från intervjuade personer, ”Ingen av de intervjuade har lyft fram något formellt process fel.”, och inte från insamling av fakta, dokument (protokoll) och analys som ställs mot revisionskriterier.”

Den revisor som nominerats av Rättvisepartiet Socialisterna, Liv Shange, tar upp samma kritik och tillägger ”Det framgår av granskningen att affären till mycket stor del hanterats av en så kallad politisk ledningsgrupp bestående av kommunalråden Niklas Nordström (S), Yvonne Stålnacke (S), Moderaternas gruppledare Anders Josefsson och Lulebos styrelseordförande Emma Engelmark (S) (Lulebos vice styrelseordförande Gun-Britt Mårtensson omnämns också som medlem i gruppen vid ett tillfälle i rapporten). Det framgår av granskningen att gruppen utnämnde sig själv och själv formulerade sitt uppdrag. Den politiska ledningsgruppen och dess roll borde ha granskats långt mer ingående på frågorna om initierandet av försäljningsprocessen, arbets- och ansvarsfördelning, upphandlingar, delegation, och ‘var’ fastigheterna till försäljning valdes ut.”

 Jonas Brännberg,Rs Luleå

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s