Vilka ”lögner” Nils Harnesk?

Här publiceras Jonas Brännbergs svar i sin helhet på Nils Harnesk debattartikel i NSD 170316.
En förkortad version av svaret som publicerades i NSD 170320 kan läsas här.

När Socialdemokraterna i Luleå attackerar Rättvisepartiet Socialisterna och vill koppla oss samman med Stalin och diktatur är det återigen Nils Harnesk (NH) som står för ammunitionen. Att det är en Socialdemokrat som ifrågasätter RS ”demokratisyn” blir extra ironiskt när Harnesk och hans s-kollegor bara för någon månad sedan kört över en stark opinion och en namninsamling på 8000 namn som krävt en folkomröstning om nedskärningsprojektet ”Framtidens Skola”.

Med retoriska knep som ”guilt by association” till Putin och påståenden om smutskastning och historierevisionism försöker Harnesk förminska vår konkreta kritik av Roland Johanssons(RJ) artikel om ryska revolutionen. Men var är felaktigheterna i mitt svar?

  • RJ påstod att den provisoriska regeringen infört demokrati, vi påpekade att inga val hölls under dess tid vid makten och att regeringen fortsatte kriget och ökade förtrycket av nationerna – rakt emot de revolterande massornas vilja.
  • RJ påstod att revolutionen var ”en mans verk”, trots att Lenin inte var på plats i februari när revolutionen startade och trots att Sovjeterna som i oktober demokratiskt beslutade om att ta makten representerade 23 miljoner arbetare, bönder och soldater.
  • RJ skrev att maktövertagandet var en “statskupp”, att “alla fri- och rättigheter avskaffades” och ett “terrorvälde” upprättades. Vi påpekar att maktövertagandet i oktober var en revolution med massivt folkligt stöd som ledde till att första världskriget stoppades, jord delades ut till 60 miljoner jordlösa, Finland fick självständighet. Dessutom blev Ryssland efter revolutionen det första landet i världen som införde rätt till skilsmässa och abort, homosexualitet legaliserades, antisemitism och rasism förbjöds.
    Vad i detta är lögn Nils Harnesk?

Möte med Petrogradsovjeten. 1917.

NH erkänner inte att bolsjevikerna i september-oktober fick majoritet i arbetarråden, sovjeterna, som företrädde 23 miljoner människor. Istället skriver han att det “Socialistiska revolutionära partiet” fick flest röster i valen till en konstituerande församling som hölls senare i november. Det stämmer att socialistrevolutionärerna fick 16 miljoner röster mot bolsjevikernas 9 miljoner. Men bolsjevikerna deklarerade redan innan valen att de stod för ”All makt åt sovjeterna” eftersom de var mer representativa och att församlingen skulle upplösas. Harnesk ”glömmer” också nämna att Socialistrevolutionärerna hade splittrats efter valet, där vänstern som var i majoritet gick med i regeringen tillsammans med bolsjevikerna.

Utan att kunna ifrågasätta vår konkreta kritik av RJ försöker NH hävda bolsjevikernas dolda agenda om ”terrorvälde” genom att ta upp händelser under det krig som bröt ut EFTER revolutionen, ett krig som Harnesk ”glömmer” att nämna. Kanske beror det på att Harnesk vill lägga ansvaret för krigets ”terror” på bolsjevikerna fastän kriget berodde på en invasion av 21 utländska arméer från 14 länder? Eller var bolsjevikerna ansvarig för invasionen också?

Harnesk hävdar, precis som Stalin själv faktiskt gjorde, att det är “historierevisionism” att säga att ett terrorvälde etablerades när Stalin tagit makten. Hela hans makt, särskilt i början, hängde på att han påstod sig vara Lenins efterföljare. Sanningen är att han krossade revolutionen i blod och bröt med bolsjevikernas politik. Under Lenins tid fanns debatter – under Stalin bara diktaturens åsikt. Med stalinismen återkom enorma privilegier, antisemitismen, patriarkala kärnfamiljen och storrysk nationalism. De progressiva steg som tagits om kvinnors rättigheter, miljön, hbtq med mera revs upp.

 

Harnesk hänvisar till trotskismen, dock utan att förklara vem Leo Trotskij var. Trotskij var den av revolutionens ledare som efter Lenins död tog kampen mot stalinismen. Han förespråkade att Stalins regim skulle störtas, att alla privilegier skulle avskaffas och omedelbart återinförande av demokratiska rättigheter. För detta fick han betala med sitt liv, mördad av Stalins utsände i Mexiko 1940.

Det enda som går att hålla med om i Harnesk artikel är att varken Lenin eller Trotskij var några ”ofelbara revolutionära gudar”. Men till skillnad mot Harnesk ser vi hur de ryska revolutionen var ett genuint försök för arbetare, bönder och soldater att en gång för alla göra slut på krig, svält och fattigdom. De rättigheter som tillkom i Sverige och många andra västländer vid den tiden, såsom lika och allmän rösträtt – som Harnesk framställer som resultatet av socialdemokratisk reformism – tillkom i själva verket som eftergifter under trycket från ”faran” av att revolutionen skulle få fäste även här.

Vad är Nils Harnesks åsikt? Är du motståndare till revolutionen 1917? Om inte debatten kan fortsätta på tidningarnas debattsidor möter vi gärna Nils Harnesk i en offentlig debatt om dessa frågor.

Med 8 personer som äger lika mycket som halva jordens befolkning, med krig, orättvisor och hotande klimatkatastrofer är det inte konstigt att de som försvarar den rådande ordningen gör allt för att vaccinera människor från att kämpa för en värld utan kapitalism, inklusive att smutskasta den ryska revolutionen. Den som vill förstå och förändra samhället behöver dock se längre än de borgerliga myter NH för fram, utan intresse att förklara utan bara för att skrämma.

Jonas Brännberg

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s