Downsize för demokratin, löneökning för Niklas

Sammanlagt 70 platser i olika nämnder föreslås försvinna, fritidsnämnden och kulturnämnden slås ihop och miljö- och byggnadsnämnden blir en del av stadsbyggnadsförvaltningen är de största förändringarna i ett nytt förslag från Kommunstyrelsen.
Luleå Kommun beslutade om en utredning som skulle ” visa på möjligheten för förbättringar gällande förtroendemannaorganisationen och nämndstruktur”. Detta för att möjliggöra en tydligare och effektivare ledningsstruktur.
”Utredning gällande förtroendemannaskap och nämndstruktur” har gjorts av konsultföretaget Public partners och har bestått av att jämföra Luleå med andra liknande kommuner samt intervjuer med förtroendevalda.
I powerpoint-rapporten från utredningen, presenteras de frågeställningar man arbetat med. Förutom hur det ser ut i Luleå när det gäller arvoden och antalet ledamöter jämfört med liknande kommuner, efterfrågades för och nackdelar med hopslagningen av kultur-och fritidsnämnden, överföringen av miljö-och byggnadsnämnden till Stadsbyggnadsförvaltningen samt hur jävsfrågor kan hanteras på bästa sätt.
Om det senare funnits med i utredningen så vill man i alla fall inte redovisa detta, och i ett gemensamt yrkanden från Naturvetarna, Sveriges Ingenjörer och Sveriges Arkitekter kritiseras förändringen av miljö-och byggnadsnämnden och pekar på just detta; inga resonemang har förts för att visa hur Public Partner kommit fram till dessa rekomendationer. Utredningen skulle även ha särskilt fokus på jäv, men hanterar inte frågan i mer än två meningar!

Detsamma kan man säga om det mesta i förslaget. Det framkommer att Luleå inte avviker när det gäller kostnaden för politisk verksamhet, faktiskt ligger man näst lägst av jämförda kommuner. Detta anges som skäl till att höja kommunalrådens löner, även om det inte är endast löner specifikt man jämfört med. Sedan 2015 bygger politikerna i Luleås arvoden på riksdagsledamöternas grundarvoden som är 65 400 kr.

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har idag 105 % respektive 95 % av detta. Om förslaget går igenom höjs dessa till 110 och 100 % från 2019. I nämnderna är lönen oförändrad, förutom Ordförande i miljö- och byggnadsnämnden som får sänkt från 85 till 65 %.

Varför så många platser ska försvinna inom nämnderna är oklart, rapporten konstaterar att Luleå har relativt många ledamöter per nämnd men också färre nämnder. I intervjuer med förtroendevalda framhåller dessutom flera att ”antalet ledamöter i nämnderna är viktigt ur ett demokratiskt hänseende”.

Det anser dock inte Niklas Nordström (S) som menar att det är ett sätt att få mer ”hanterbara” grupper, inte heller Anders Josefsson (M) som menar att besluten inte blir bättre av att det finns fler ledamöter (Kuriren 171107). Men hur blir det för demokratin?
Jonas Brännberg RS Luleå kommenterar förslaget: ”Att S nu föreslår höjda löner för kommunalråden och ihopslagna nämnder är ytterligare ett steg i högerpolitiken. Nästa steg är ett förslag som troligen kommer efter valet om att försämra de ekonomiska villkoren för oppositionen. Frågorna hänger ihop: genom att begränsa politisk insyn och ekonomiska resurser för oppositionen försöker de hålla sig kvar vid makten trots växande missnöje med de ökande klyftorna.”

Fatima Linna Trabelsi

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s