Åldersbedömningar

            

Staten: erkänner åldersbedömningar baserade på ”fel” underlag, fortsätter utvisa för ”trovärdig” politik

Förra veckan erkände Socialstyrelsen att de ”räknat fel” i rapporten som används som underlag för de medicinska åldersbedömningarna av asylsökande. Socialstyrelsen fortsätter ändå betrakta metoden de rekommenderat, magnetröntgen av knät, som ”lovande”. Rättsmedicinalverket fortsätter bedöma ålder med meningslösa siffror som grund. Migrationsverket fortsätter ge avslag. Gränspolisen fortsätter tvångsutvisa. Regeringen fortsätter stämpla människor på flykt som terrorister. Förruttnelsen i svenska staten fortsätter i väntan på ett uppror för ett mänskligt samhälle.

Under ett års tid har svenska staten använt sig av en ny metod för att i stor skala göra medicinska uppskattningar av ensamkommandes ålder. Redan innan metoden togs i bruk utsattes den för skarp kritik av forskare. Nu har Socialstyrelsen till slut erkänt att den rapport som utgör ett nyckelunderlag för processen med medicinska bedömningar innehåller allvarliga fel. Två professorer i statistik som dömt ut rapporten har efter ett möte med Socialstyrelsen bland annat sagt att rapporten genomgående gör ”fel tolkningar av alla siffor”, och att ”siffrorna är meningslösa”.

När regeringen i november 2015 beslutade att stänga gränserna och i praktiken upphäva rätten till asyl blev 18-års-dagen avgörande för om en person på flykt skulle få någon chans att stanna i Sverige. Migrationsverket fick i uppdrag att göra medicinska bedömningar till en del av sin åldersbedömning av asylsökande barn. När andra läkare vägrade befatta sig med det tvivelaktiga hantverk som medicinska åldersbedömningar är så plockades 2016 Rättsmedicinalverket (RMV) in för att bringa Löfvensk ”ordning och reda”. RMV är, precis som Migrationsverket och Socialstyrelsen, en statlig myndighet med uppdrag att verkställa regeringens politik.

RMV:s egentliga uppgift är att hjälpa rättsväsendet med medicinsk kunskap, till exempel med DNA-test och fastställande av dödsorsak. Nu skulle RMV, som normalt har hanterat omkring 10 000 ärenden per år, snabbt hantera medicinska åldersbedömningar av uppskattningsvis 14 000 ensamkommande barn på flykt, ärenden av helt annan natur. I mars 2017 var RMV igång, och lutade mot Socialstyrelsens rapport hade verket valt att använda sig av en metod som kombinerar magnetröntgen av knä (MR-knä) och tandröntgen.

Syftet med rapporten från Socialstyrelsen, som publicerades i april 2016, var att göra en vetenskaplig jämförelse av olika metoder för att komma fram till vilken metod som var mest rättvisande. Även om rapporten rekommenderade att börja med en pilotstudie av den ”lovande” metoden MR-knä valde RMV att tillämpa den direkt. Rapporten används löpande som en viktig grund för RMV:s resultat. Bland annat hävdade RMV i januari 2018 i sitt försvar av åldersbedömningarna att bara ”3 procent av pojkarna” riskerade att bli felaktigt bedömda som vuxna genom MR-knä-metoden – siffror som nu alltså bekräftats som ”meningslösa”. Rättsodontologen Håkan Mörnstad larmade i november 2017 RMV om ett ”systemfel” – att 17 av 20 andrahandsutlåtanden av verkets bedömningar gjorde motsatt bedömning (alltså ”under 18”).

Efter mötet med de två professorerna erkänner alltså Socialstyrelsen att de ”räknat fel”. Ändå står myndigheten fast vid rapportens slutsats att MR-knä ”är en lovande metod”.  Statistikprofessorn Johan Bring, en av forskarna som mött Socialstyrelsen, kommenterade till TT:

–          Problemet är att vi inte vet om den är lovande eller inte, eftersom de har räknat fel.

Han menar att det stora problemet är att beslutsunderlaget är fel, att RMV fattar beslut ”i blindo”. Bring anser att RMV nu borde ”göra halt ett par månader och ta sig en funderare på hur man bör gå vidare”.

RMV säger sig dock inte se någon anledning att omvärdera sitt metodval. När verket i januari försökte försvara sina åldersbedömningar genom att tala om ”förutsättningarna” för uppdraget sken hopplösheten igenom. Mellan raderna sägs mer eller mindre att RMV tagit på sig ett ofantligt stort uppdrag, utan att ha personal för att kunna hantera varken dess omfattning eller innehåll, att det inte finns några riktigt säkra uppskattningar av individuell ålder, framförallt inte när en otestad metod appliceras på tiotusentals ungdomar genom en automatiserad matris – en felkonstruerad sådan, kan nu tilläggas! Inte förvånande att flera läkare på RMV hoppat av eller tagit avstånd från hela hanteringen, liksom en stor del av hela läkarkåren.

Håkan Mörnstad och fyra andra specialister skrev redan i april 2016 till regeringen och varnade för att de föreslagna metoderna inte höll måttet utan föreföll ”styrda av en på förhand bestämd metodinriktning och politiskt färgad viljeinriktning”. Av de omkring 8000 medicinska åldersbedömningar som gjorts i november 2017 bedömdes 80-85 procent som ”vuxna”, en dom som i de flesta fall tagit MR-knä som utgångspunkt. Med andra ord: cheferna på RMV har missbrukat verkets resurser för att utföra ett beställningsjobb designat för att möjliggöra regeringens brutala utvisningspolitik.

Regeringen har följdenligt inte bemött de nya avslöjandena om åldersbedömningarna med ett ord. Istället tog statsminister Stefan Löfven den 7 april tillfället i akt att hamra in att ”de som har fått nej måste lämna landet. Annars har vi ingen trovärdighet i flyktingmottagandet”, i en intervju med Dagens Nyheter årsdagen av terrordådet på Drottninggatan. Han utnyttjade alltså att Rakhmat Akilov, som greps för dådet, var papperslös för att måla upp ett samband mellan ”asylsökande som fått avslag” och ”terrorist”.  Som skydd mot terrorism vill Löfven se ”skärpta regler” för asylsökande. Han vill bland annat införa så kallade ”avresecentrum” (läs: deportationsläger) i tillägg till de utbyggda ”förvar” (läs: flyktingfängelser) där de utvisningsdömda som bedöms samarbetsovilliga idag hålls instängda.

Ironiskt är det just Löfvens omänskliga, ohållbara och allt annat än ”trovärdiga” flyktingpolitik som tvingar allt fler människor på flykt in i ett växande skuggsamhälle där sårbarheten för utnyttjande, missbruk och bottenlös förtvivlan utgör en perfekt mix för eventuella terrorrekryterare, samtidigt som rasister och nazister får ökat självförtroende. Det största terrorhotet i Sverige idag skapar regeringen själv.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för amnesti för alla på flykt i Sverige, oavsett ålder.

Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för:

–          Stoppa tvångsutvisningarna och polisjakten på flyktingar nu!

–          Skola och bostad åt alla; låt ensamkommande stanna i sina kommuner även efter 18-årsdagen – mer resurser till kommunerna!

–          Stoppa förnedrande ålderskontroller och åldersuppskrivningar!

–          Riv Fort Europas murar – riv upp EU:s och Sveriges omänskliga flyktingpolitik

–          Nej till tillfälliga uppehållstillstånd och gränskontroller – ja till permanenta uppehållstillstånd och familjeåterförening!

 

–          Amnesti för ALLA som väntar, fått avslag och för papperslösa! Återinför asylrätten för alla som flyr från krig och förtryck – låt storföretag och skatteflyktingar betala!

–          Gemensam kamp mot rasism, skuldbeläggning av flyktingar och ökade klyftor – omfördela samhällets resurser för jobb, välfärd, bostad åt alla!

–          Global kamp mot terror, krig samt imperialismens militarism och plundring!

–          En socialistisk värld i fred och frihet!

 

Liv Shange Moyo

 

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s