Luleå: RS tog med Äldrevårdsupproret in i nya kommunfullmäktige

Den 22 oktober sammanträdde Luleås nyvalda kommunfullmäktige för första gången. Mycket av mötet gick åt till att reda ut vilka som skulle väljas till fullmäktiges presidium och valberedning – en ny situation att hantera nu när S för första gången inte har egen majoritet. I övrigt dominerades mötet helt av de frågor RS satt på dagordningen: dels motioner om avgiftsfri simskola respektive mötesplatser för alla, dels de frågor om situationen inom socialförvaltningen som pressat anställda och anhöriga att starta Äldrevårdsupproret.

Rättvisepartiet Socialisterna hade inför mötet skickat in en så kallad snabbinterpellation, en fråga, till Socialnämndens ordförande Fredrik Hansson (S). Interpellationen beskrev bakgrunden till Äldrevårdsupproret, tog upp kraven, och frågade bland annat om någon analys av risken för negativa konsekvenser på personaltäthet, arbetsmiljö och omvårdnadskvalitet hade gjorts i samband med beslutet att skära ned en procent per år. Svaret var nej – Hansson sa att han som ordförande, med stöd av förvaltningsledningen, gjort bedömningen att inga sådana risker fanns.

Han svarade också att nya ”effektiviseringar” (den ständiga skönskrivningen för vad som i själva verket är nedskärningar) är självklara och upprepade att Luleås äldreomsorg är ”147 miljoner kronor” dyrare än i jämförbara kommuner. Hansson backades upp av kommunalrådet Niklas Nordström (S) som kallade RS beskrivning av situationen inom äldrevården (som på väg mot katastrof) för ”rent ohederlig”. Själv tyckte sig Nordström ”veta” allt står väl till inom Luleås äldrevård. Nordström hävdade också att det är givet att personaltätheten inom äldreomsorgen måste minska.

Äldrevårdskampen blev den dominerande politiska diskussionen på fullmäktigemötet, trots S-ledningens oerhörda arrogans inför vad etthundra demonstranter och 1800 underskrivare av Äldrevårdsupproret just vittnat om.

S avvisade också RS motion om avgiftsfri simskola, som uppskattas kosta 2,5 miljoner kronor per år att genomföra. Samma morgon hade kommunstyrelsen beslutat att lägga två miljoner kronor på ”påverkansarbete” under Almedalsveckan.

För att slå ned RS andra motion, om att utreda och samordna resurserna för att skapa avgiftsfria mötesplatser i alla stadsdelar och byar, slingrade S-företrädarna in sig i bisarra kringargumentationer.

Luleås nya kommunfullmäktige avspeglar ett annorlunda politiskt landskap. S har inte längre egen majoritet och har nu av allt att döma cementerat sin, tidigare informella, allians med M trots att båda parter hävdar att M är ”i opposition”. Under kommunstyrelsemötet som hölls samma morgon framkom att en del av uppgörelsen är att S ska utse ett ”oppositionsråd” från M. Med tre högavlönade kommunalråd (två från S och ett från M) ska övriga partiers gruppledare inte längre få heltidsarvoden utan mellan 6500 och 13000 kronor i månaden.

De två partierna har också gjort upp om att dela fullmäktiges ordförandeposter, presidiet, mellan sig, vilket avslöjades under segdragna omröstningsprocedurer på kommunfullmäktige. Mötet gav också signaler om hur Alliansens kollaps kan öppna för mer rörliga ställningstaganden – Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna gav till exempel stöd till flera av RS förslag på mötet.

För RS deltog Liv Shange Moyo och Jonas Brännberg som ordinarie ledamöter samt Fatima Linna Trabelsi och Robert Lundqvist som ersättare.

 

av RS Luleå

Annonser

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s