Bli medlem

Varför RS?pride

Rättvisepartiet Socialisterna är en viktig del av den nya arbetarrörelse som måste byggas upp. För att stoppa nedskärningar och försämringar för Luleås ungdomar och arbetare behövs det kamp för ett socialistiskt program lokalt och globalt. Vårt parti är ett steg på vägen till ett stort och massförankrat arbetarparti.

Den nuvarande krisens bördor vältras över på arbetare, ungdomar och fattiga genom jobbslakt och nedskärningar på välfärden, medan de direktörer, banker och spekulanter som orsakat krisen går skadefria! Det kapitalistiska systemet, som grundas på vinst, inte behov, är också totalt oförmögen att lösa en av de värsta kriserna: klimatkrisen.

valkampanj 2006 1

RS kämpar mot kapitalismens kris och för jobb; mot nedskärningar och privatiseringar; till stöd för arbetarkamp; mot krig och miljöförstöring; till försvar av kvinnors rättigheter; mot rasism och för rätten till asyl; för hbt-personers rättigheter mm.
Alla som stödjer partiets plattform och mål kan och bör bli medlemmar.

Vad krävs det av mig?

Som medlem deltar du på partiets veckomöten och aktiviteter samt läser vår veckotidning Offensiv. Rättvisepartiet Socialisterna har en högre
aktivitetsnivå än andra partier och organisationer. Varje medlem har som uppgift att efter förmåga delta i aktiviteter, sprida tidningen och värva nya medlemmar.

Hur blir jag medlem?

Kontakta oss via mail eller telefon för att bestämma tid för diskussion med din lokala partiförening. Som medlem räknas man från den dagen man betalt sin första månadsavgift (nivån avgörs efter diskussion med partiföreningen). I månadsavgiften ingår en prenumeration på Offensiv.

Kontakt i övriga ärenden

I övrigt kan du kontakta RS om du vill veta mer om partiets verksamhet, om du har andra frågor angående medlemskap, om du vill hjälpa till i kampen mot nedskärningarna på något annat sätt, om du vill prenumerera på veckotidningen Offensiv, eller om du har frågor angående webbsidornas innehåll. Alla andra frågor som rör vår verksamhet är naturligtvis också välkomna!

0920-220874
rs.lulea@socialisterna.org

Ta kamp för socialism! Gå med i Rättvisepartiet Socialisterna idag!