Om RS Luleå

kvinnokampdemo

Rättvisepartiet Socialisterna (RS) är ett kämpande demokratiskt socialistiskt parti. RS skiljer sig från alla andra partier genom en konsekvent arbetarpolitik, mot dagens växande orättvisor i Sverige och globalt. Rättvisepartiet Socialisterna står för enad kamp, kämpar mot alla former av diskriminering och står för att det behövs ett nytt kämpande och demokratiskt arbetarparti, som har ett socialistiskt program.

RS driver kampanjer mot kapitalismens kris och för jobb; mot nedskärningar och privatiseringar; till stöd för arbetarkamp; mot krig och miljöförstöring; till försvar av kvinnors rättigheter; mot rasism och för rätten till asyl; för hbtq+-personers rättigheter mm. RS utgår från lärdomar från tidigare kamp, deltar i nätverk & samarbeten med andra. Vi tar initiativ till demonstrationer, ockupationer, strejker och andra massaktioner.

Vårt mål är ett demokratiskt socialistiskt samhälle. Den globala kapitalismen måste ersättas med en demokratiskt planerad ekonomi där folkflertalets och miljöns behov styr samhällsutvecklingen. Vi står för rätten att organisera sig i fackföreningar och partier, strejka, demonstrera och ställa upp i val. Rättvisepartiet Socialisterna kämpar för socialism i världsskala och är den svenska sektionen av ISA ( International Socialist Alternative), ett världsparti som finns i över 40 länder på alla kontinenter.

RS står för uppbygget av ett nytt arbetarparti, ett massförankrat socialistiskt arbetarparti och kämpande demokratiska fackföreningar. RS står för att alla arbetarrepresentanter skall vara valda, utan privilegier och kunna avsättas. RS:are i kommunfullmäktige och facket följer dessa principer.

RS använder marxismen som metod och bygger på dess historiska tradition – Marx och Engels analys av kapitalismen; Lenin, bolsjevikpartiet och den ryska revolutionen, internationell arbetarkamp mot utsugning, krig och fascism och Trotskijs analys av och kamp mot stalinismen och dess diktatur och kampen mot byråkratin i den svenska arbetarrörelsen.

I Luleå har vi nu två mandat i kommunfullmäktige. Dessa mandat använder vi för att, inte bara rösta nej till nedskärningarna, utan också för att mobilisera anställda, brukare och ungdomar till kamp mot nedskärningar och privatiseringar. Det är Liv ShangeMoyo och Jonas Brännberg som representerar partiet, i kommunfullmäktige. Ersättarplatserna innehas av Robert Lundqvist och Fatima Linna Trabelsi. 

RS har en lång tradition i Luleå och har spelat en viktig roll i många protester och varit inblandade i en rad kampanjer. När kommunledningen ville stänga ned flera skolor runt om i kommunen var vi med och organiserade motståndet som stoppade nedläggningen av flera av dom. Tillsammans med asylsökande och utvisningshotade har vi tagit kampen för en mänskligare asylpolitik i ett allt kallare politiskt klimat och ser det som en viktig del i den antirasistiska kampen.

0920-220874

rs.lulea@socialisterna.org